ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂUChuyên Phan Bội Châu Nghệ An là một trong những trường nổi trong cả nước.....

#1

Đề thi này hay thật. Hi vọng kienthucvatli.vn sẽ thường xuyên đưa đề thi thử lên nữa cho chúng em thử sức.

Bình luận